ارتباط با ما

اطلاعات تماس با دهیاری سربندان (ابر شیوه)

دماوند – روستای سربندان – جنب مرکز بهداشتی سربندان – دفتر دهیاری شورای اسلامی سربندان

تلفن های تماس:

تلفن های تماس دهیاری:          76393296-021 و 76392010-021

تلفن های تماس دفتر شورا :     76393888-021

 

آدرس وبسایت:    www.dehyari-sarbandan.ir

ایمیل :               dehyari.sarbandan@yahoo.com  و info@dehyari-sarbandan.ir